زاویه سازی و فرم دهی صورت

داشتن چهره‌ای زیباتر خواسته همگی ما است. هر زمان که به چهره فردی نگاه می‌کنیم، الگوی مثلثی شکل بین چشم‌ها، بینی، دهان و چانه در یک نظر به چشممان می‌آید. عدم تعادل صورت ناخودآگاه توجه ما را جلب می‌کند. اگر به دلیل کوتاه بودن چانه یا پهن بودن فک از شکل صورت خود راضی نیستید، شما نیز می‌توانید از متقاضیان عمل زیبایی پرطرفدار زاویه‌ دار کردن صورت باشید.
محبوبیت عمل زاویه‌ دار کردن صورت در سال‌های گذشته رو به فزونی گذاشته است. این درمان زیبایی با هدف وی (V) شکل کردن پایین صورت و زاویه دار کردن فک و صورت انجام می‌شود تا با جذاب‌تر شدن چهره اعتماد به نفس بیشتری نیز در فرد القاء شود. در این عمل خط فک با توجه به تناسب دیگر اجزاء چهره دستکاری می‌شود. زاویه‌ دار کردن صورت به روش‌های تزریق بوتاکس، تزریق ژل و انجام جراحی زاویه‌دار کردن فک انجام می‌شود.

لیست قیمت لیزر

انتخاب دستگاه مناسب با پوست شما توسط پزشک
استفاده ترکیبی از انواع دستگاه ها

پای کامل ۱۷۰.۰۰۰ تومان
هردوساق پا ۹۰.۰۰۰ تومان
هردوران پا ۱۰۰.۰۰۰ تومان
دست کامل ۹۰.۰۰۰ تومان
هردوساعد ۶۰.۰۰۰ تومان
هردوبازو ۴۵.۰۰۰ تومان
گودی کمر ۴۰.۰۰۰ تومان
کمرکامل ۹۰.۰۰۰ تومان
نیم تنه جلو ۹۰.۰۰۰ تومان
کشاله ران ۴۰.۰۰۰ تومان
شکم کامل ۵۰.۰۰۰ تومان
فول بادی (تمام بدن) بدون کمر ۴۵۰.۰۰۰ تومان
فول بادی (تمام بدن) باکمر ۵۰۰.۰۰۰ تومان
صورت کامل ۴۰.۰۰۰ تومان
چانه ۱۵.۰۰۰ تومان
پشت لب ۱۰.۰۰۰ تومان
گونه ۱۵.۰۰۰ تومان
گردن ۲۰.۰۰۰ تومان
خط ریش ۲۰.۰۰۰ تومان
کل پیشانی ۲۰.۰۰۰ تومان
خط شکم ۲۰.۰۰۰ تومان
خط وسط سینه ۳۰.۰۰۰ تومان
دورسینه ۲۰.۰۰۰ تومان
باسن ۵۵.۰۰۰ تومان
ژنیتال(بیکینی) ۵۰.۰۰۰ تومان