میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ درواقع روش تحریک مکانیکال برای بازسازی بافت های آسیب دیده پوست است، سوزن های ظریف را با سرعتی مشخص توسط پزشک متخصص (با بررسی نوع پوست) ، لایه دوم پوست (درم) می شوند و بدین وسیله سیستم ایمنی بدن تحریک شده و بدن رشته های کلاژن و الاستین ک (رشته هایی از جنس پروتئین) بیشتری تولید می کند و ضخامت لایه اول پوست را افزایش می دهد این رشته ها می توانند به عنوان فاکتورهای زیبایی و جوانی پوست برشمرده شوند.
ریشه میکرونیدلینگ به مصر باستان بر می گردد که با استفاده از پودر مرمر خراش های سطحی روی پوست ایجاد می شده ) سوزن ها سوراخ هایی نزدیک اسکار، آثار به جا مانده از جوش، زخم یا بافت های تخریب شده در اثر جراحی )، زیر فرورفتگی یاچروک، ایجاد میکنند. پوست را به رهایی از چسبندگی وا می دارند زخمی کنترل شده ای را ایجاد می کنند و بافت همبندی را ایجاد میکند که آثار به جا مانده از بافت های تخریبی و اسکار را بهبود می بخشد.

امروزه دستگاه های پیشرفته میکرونیدلینگ که رهاورد پیشرفت علم و تکنولوژی است، در اختیار بسیاری از متخصصین قرار گرفته و می تواند در زمینه جوانسازی پوست موثر واقع شود. سوختگی، ترک های پوستی اسکار (جای زخم و جراحت) لکه های تیره پوست با این شیوه قابل درمان هستند.

لیست قیمت لیزر

انتخاب دستگاه مناسب با پوست شما توسط پزشک
استفاده ترکیبی از انواع دستگاه ها

پای کامل ۱۷۰.۰۰۰ تومان
هردوساق پا ۹۰.۰۰۰ تومان
هردوران پا ۱۰۰.۰۰۰ تومان
دست کامل ۹۰.۰۰۰ تومان
هردوساعد ۶۰.۰۰۰ تومان
هردوبازو ۴۵.۰۰۰ تومان
گودی کمر ۴۰.۰۰۰ تومان
کمرکامل ۹۰.۰۰۰ تومان
نیم تنه جلو ۹۰.۰۰۰ تومان
کشاله ران ۴۰.۰۰۰ تومان
شکم کامل ۵۰.۰۰۰ تومان
فول بادی (تمام بدن) بدون کمر ۴۵۰.۰۰۰ تومان
فول بادی (تمام بدن) باکمر ۵۰۰.۰۰۰ تومان
صورت کامل ۴۰.۰۰۰ تومان
چانه ۱۵.۰۰۰ تومان
پشت لب ۱۰.۰۰۰ تومان
گونه ۱۵.۰۰۰ تومان
گردن ۲۰.۰۰۰ تومان
خط ریش ۲۰.۰۰۰ تومان
کل پیشانی ۲۰.۰۰۰ تومان
خط شکم ۲۰.۰۰۰ تومان
خط وسط سینه ۳۰.۰۰۰ تومان
دورسینه ۲۰.۰۰۰ تومان
باسن ۵۵.۰۰۰ تومان
ژنیتال(بیکینی) ۵۰.۰۰۰ تومان